จองห้องพักและชำระเงิน

ขั้นตอนการจองห้องพัก

โทรเข้ามาสอบสอบถามและจองห้องพักได้ที่

Telephone : 075-424436-7 หรือ 098-7217671

 

เกี่ยวกับการชำระเงิน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัสทุ่งส่ง

หมายเลขบัญชี : 461-496287-6

ชื่อบัญชี นางจิราภรณ์ เจริญไพบูลย์นุกิจ